Hållbarhet

Aveio strävar efter att vara i framkant när det gäller hållbar utveckling. För att bidra med vår del för att uppnå FN:s globala hållarhetsmål enligt Agenda 2030 arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla vår hållbarhetsstrategi. Detta innefattar bland annat åtgärder för att minska koldioxidutsläpp, effektivisera resursanvändning samt att säkerställa etiska arbetsprinciper i hela vår leveranskedja.

För oss är transparens avgörande för att bygga förtroende och skapa verklig förändring. Nedan hittar ni våra viktiga dokument och policys relaterade till hållbarhet. Vi strävar efter att hålla en hög standard när det kommer till våra hållbarhetsinsatser – hos både oss själva och våra samarbetspartners – och välkomnar alltid feedback från våra intressenter.

Man sitter utomhus på sin ipad